A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése. A fejlesztés támogatja a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, ezáltal a foglalkoztatás növelését. A bölcsődei csoportszobák mérete megfelel a minimum 3m2/fő előírásnak. A projekt tervezésébe és kivitelezésébe bevonásra kerül bölcsődei módszertani szakértő. Megvalósuló tevekénységek: Önállóan megvalósuló tevékenység: Meglévő bölcsődei szolgáltatás bővítése (épület bővítése) Választható tevékenységek közül az alábbiakat valósítjuk meg: – eszközbeszerzés megvalósítása (15/1998. (IV.30) NM rendelet szerint. – parkoló-férőhely kialakítása – udvar, játszóudvar felújítása A horizontális szempontok teljesülnek (akadálymentesítés; energiahatékonysági szempontok). Műszaki szakmai eredmény: A fejlesztés eredményeként 12 db új férőhely létesül. 3 fő munkavállaló kerül alkalmazásra (2 fő kisgyermek gondozó, 1 fő dajka). Az újonnan kialakított csoportszobák megközelítése is a jelenlegi beléptető rendszeren keresztül történik majd. A jelenleg kialakult technológiai útvonalakon (személyzeti bejáró, étkeztetés, stb) nem kívánunk változtatni. A jelenleg meglévő dél-nyugati csoportszoba helyén az új átadó-öltözőt és a megnövelt két csoportszobának biztosított vizesblokkot helyezzük el, személyzeti WC-vel, takarító eszköz raktárral, kézmosóval. A bővítményben helyezzük el a két csoportszobát, amelyet az öltözőn keresztül tudjuk megközelíteni. Az így kialakult alaprajzi elrendezés a korábban kialakult technológiai útvonalakat nem változtatja meg. Az emeleten elhelyezkedő kiszolgáló funkciót ellátó helyiségek tudják biztosítani a megnövekedett létszámból fakadó többlet igényeket is (személyzeti öltöző, WC, mosdó, mosogató, stb). Az 1224 hrsz-ú telek hozzácsatolásával külön parkolót tudunk kialakítani a bölcsődei személyzet és a szülők részére, amelyet a Dózsa Gy. útról nyitott kapun keresztül lehet megközelíteni. A projekt tárgyát képezi a bölcsőde teljeskörű berendezése a 15/1998 NM rendelet 11. mellékletének megfelelően. Önállóan nem támogatott vállalt tevékenységek: eszközbeszerzés (1), parkoló-férőhely kialakítása (2), udvarfejlesztés (3). A bölcsőde udvarán a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játszóeszközök kerülnek beépítésre.