Sajtóközlemény
Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen
2022.12.01.
A projektben Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a fejlesztést a Károlyi lakótelep csapadékvíz védelme érdekében tervezi. A beavatkozások az elöntések megelőzésére, a további károk elhárítására szolgálnak. A Károlyi lakótelep fejlesztéssel érintett szakasza Sátoraljaújhely központjában található, ahol 315 lakóingatlan van. A projekt kivitelezése hozzájárul a felszíni vizek minőségének védelméhez, a csapadékvizek és belvizek szennyezésmentesen történő elvezetésével a befogadóig.
A projekt forrását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A megítélt támogatási összeg: 249,53 millió forint
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A támogatás jellege: Vissza nem térítendő támogatás

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 azonosító számú, Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen című projekt, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a fejlesztést a Károlyi lakótelep csapadékvíz védelme érdekében tervezi. Elsődleges célja, a Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen a csapadékvizek és belvizek szennyezésmentesen történő elvezetése, a felszini vizek minőségének védelme. A Károlyi lakótelep fejlesztéssel érintett szakaszán vízkárkockázat csökkentéssel közvetlenül érintve 315 lakás található, melyek értéke átlagosan 15 millió Ft, így a védendő magáningatlanok értéke 4 725 millió Ft. A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma pedig 607 fő. A támogatható tevékenységek a projekt keretében az alábbiak: A belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető-vízvisszatartó rendszer részét képező műtárgyak, átemelők integrált csapadék-vízgazdálkodási szemlélettel történő, kiépítése.
A kedvezményezett neve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
A projekt címe: Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen
A szerződött támogatás összege: 249 526 140 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A megvalósulás helyszíne: Sátoraljaújhely
A projekt tervezett befejezése: 2025.09.30.
A Felhívás megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 Élhető települések
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023
További információ kérhető: Fejlesztési Csoport, 06 47/525 -100
fejlesztes@satoraljaujhely.hu