Képek:

Eszközök:

További képek…

Laktanya:

További képek…

Sajtóközlemény:

Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely és Pálháza településeken
Sikeresen lezárult Sátoraljaújhely Város Önkormányzata „Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely és Pálháza településeken” című pályázati programja, melyet Pálháza Város Önkormányzatával konzorciumban valósított meg. A projekt keretében Sátoraljaújhelyben felújították az egykori laktanya épületét, mely a Városellátó Szervezet telephelye lett. Pálháza központjában új létesítmény épült, mely a Pálházi Állami Erdei Kisvasút állomásaként szolgál.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 250 millió forintos vissza nem térítendő támogatásával valósult meg a „Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely és Pálháza településeken” című pályázati program. A program célja volt a települések használaton kívüli vagy alulhasznosított barnamezős területeinek fejlesztése. A beruházás során megújult illetve kialakított új épületeket az önkormányzatok gazdasági és közcélú szolgáltatásokkal töltötték meg.
Sátoraljaújhelyben az egykori Határ úti laktanya területének fejlesztése történt meg a pályázati program során. A beruházás keretében felújították a területen található főépületet valamint melléképületeket. A fejlesztéssel érintett ingatlanon a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet telephelyének és üzemegységeinek kialakítása történt meg a komplex feladatellátás érdekében. A telephelyen asztalosműhely és lakatosműhely került kialakításra. A műhelyekben az önkormányzati feladatok ellátása mellett a lakosság megrendeléseit is teljesíteni tudják. A területen mintabolt és bemutatóterem létesült, ahol az üzemegységek által készített termékeket mutatják be. Az üzlet akadálymentesített megközelítése is biztosított. A beruházás gazdasági forgalmat eredményez, mivel a szolgáltatások a lakosság számára is elérhetőek.
Pálháza Önkormányzata a városközpontban található használaton kívüli területeket vonta be a fejlesztésbe. A területen található használaton kívüli épületet elbontották és egy új, modern a pozitív városképbe illeszkedő létesítmény épült. Az épületben kapott helyet a Pálházi Állami Erdei Kisvasút állomása, de korszerű körülmények között várakozhatnak a hegyközi tömegközlekedési járatok utasai is. Kereskedelmi és gazdasági terek is kialakításra kerültek az épületben, melyeket az önkormányzat helyi vállalkozóknak ad bérbe. A fejlesztés során átépítésre kerültek az autóbuszöblök, illetve megújultak a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények, valamint nőtt a kerékpártárolók férőhelyének száma is. A beruházás eredményeként a korábban az időszakosan, májustól októberig hasznosított terület az év minden hónapjában magasabb szintű szolgáltatást nyújt a helyi lakosságnak és a településre érkező vendégeknek, ezáltal hozzájárulva a város és a térség turisztikai fejlődéséhez.
A fejlesztések célja, hogy ezen területeket az önkormányzatok gazdasági és közcélú szolgáltatásokkal töltse meg. Fejlesztéssel érintett területek:
– Sátoraljaújhely: 647/18 és 647/19 hrsz. (Határ úti volt laktanya területe)
– Pálháza: 308/6 hrsz

A tervezett fejlesztés során önállóan támogatható tevékenységek:
C. Főtevékenység: Gazdaságfejlesztő tevékenység:
a) kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek
kialakítása és az épület alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;
Közösségi célú tevékenység: e) közszféra funkció kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
– A barnamezős területre eső, ill. azt körülvevő belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója vagy kiépítése.
– Az önkormányzati tulajdonban lévő, vagy önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő terület és épület gazdaságélénkítési, közösségi céllal történő megújítása kapcsán, a barnamezős területen – függetlenül a hasznosítás jellegétől – megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával történik.
– A barnamezős területen belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos
vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, térvilágítás stb.), valamint a területet körülvevő kerítés kialakítása, fejlesztése és korszerűsítése.
– járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása;
– meglévő parkolóhelyek felújítása;
– buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei) felújítása, kialakítása;
– a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület kialakítása; – kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása;
– kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása

A projekt számszerűsíthető célértékei:
– Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága: 16.016 fő
– Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza: 345 méter
– Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek: 2.439 m2
– Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága: 700 m2

A projekt zárása várhatóan 2020. augusztus 29-én megtörténik.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt száma: TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00001
Támogatás összege: 250 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
További információ:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Fejlesztési Csoport
47/525-100
fejlesztes@satoraljaujhely.hu