Sajtóközlemény
Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen
2023.09.01.
Sátoraljaújhely városa a projekttel a korábban megkezdett szociális városrehabilitációt kívánja folytatni, melynek célja a településrészi szegregáció oldása, és Sátoraljaújhely szegregált településrészén élők lakhatási feltételeinek a javítása. A projekt forrását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A megítélt támogatási összeg: 100 millió Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A támogatás jellege: Vissza nem térítendő támogatás
A TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen című projekt, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A projekt célrendszerét a szegregált területek feltárt problémái és a rendelkezésre álló források határozzák meg: rossz lakhatási körülmények, lakókörnyezet rossz állapota, rossz közbiztonság és higiéniai feltételek. A program átfogó célja, a szegregáció mérséklése Sátoraljaújhelyen a hátrányos helyzetű lakosok életkörülményeinek javításával és társadalmi felzárkóztatásával. Fontos a deszegregációs lakhatási tevékenységek, a szegregált környezetből való kiköltözés, a lakhatási mobilizáció elősegítése és ezzel a szegregáció oldása. Kiemelt cél, a szegregált területeken élő hátrányos helyzetűek lakhatási feltételeinek javítása önkormányzati szociális bérlakások kialakításával, a közbiztonság javítása, a szegregátumok környezetterhelésének csökkentése, hulladékgyűjtés feltételeinek a javítása, a lakókörnyezet állapotának a javítása. Az első projektelem, a Bethlen Gábor út 2. szám alatt, integrált beavatkozási területen kétlakásos szociális bérlakás építése. A második projektelem, 10 db térfigyelő kamera telepítése az akcióterületen megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan. Harmadik projektelemként cél, szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása.
A kedvezményezett neve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
A projekt címe: Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100 %
A megvalósulás helyszíne: Sátoraljaújhely
A projekt tervezett befejezése: 2026.06.30.
A Felhívás megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1 Szociális célú városrehabilitáció
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-
További információ kérhető: Fejlesztési Csoport, 06 47/525 -100
fejlesztes@satoraljaujhely.hu