Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 499,7 millió forintban támogatásban részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén” című projekt megvalósítására. A projekt az Észak-magyarországi régióban, a Tokaj-Hegyalja 9 településén valósul meg, konzorciumi együttműködés keretében. A program célja a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése, a humán közszolgáltatások minőségi javítása. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Hercegkút, Makkoshotyka, Szegi, Szegilong, Tolcsva települések önkormányzataival konzorciumban valósítja meg a projektet. A projekt legfontosabb tartalmi elemei: A konzorcium önkormányzatai által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében. A helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése, képzése, szakmai kompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás tudatosságának növelése, szemléletformálás. Szakmai műhelyek, esetkonferenciák, szakmai tanulmányutak szervezése, jó gyakorlatok megismerésének támogatása. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében az ehhez kapcsolódó helyi közösségi közlekedés szervezése. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása. A tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése. A helyi tantervhez illeszkedő képzési tematikával a tanulói aktivitásra épülő tevékenységek szervezése és megvalósítása a szülők bevonásával, (pl. hétvégi és szünidei programok). Tehetséggondozás, pályaorientáció, a továbbtanulásra történő felkészítés, a továbbtanulás iránti igény fokozásának elősegítése szakemberek segítségével. Iskolán kívüli nyelvtanítás: hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga-szerzésének támogatása, nyelvi táborok szervezése. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. Ösztöndíj, biztosítása hátrányos helyzetű tanulók részére. A hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók óvodába/iskolába jutásának támogatása. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járását akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása. Szülői informáló, szemléletformáló támogató tevékenység, a szülők és a köznevelési intézmény közötti kapcsolat, együttműködés kialakítása, erősítése. Egészségügyi programok - tartásjavító, mozgásos játékok, úszásoktatás, korcsolyaoktatás, zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesztés, környezeti nevelés. Óvodapedagógusok részére képzések biztosítása. A projekt befejezésének várható időpontja: 2020. augusztus 31. A projekt száma: EFOP–3.9.2-16-2017-00037 A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. További információ kérhető: Kánya Tamás, szakmai vezető Elérhetőség: +36/30 489 59 82, kanya.tamas@satoraljaujhely.hu
Humán közszolgáltatások fejlesztése Sátoraljaújhelyen és környékén EFOP–3.9.2-16-2017-00037

A projekt leírása

Sátoraljaújhely - Minden jog fenntartva.