Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból 119,62 millió forint támogatásban részesült az „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” című projekt megvalósítására. A projekt célja a Sátoraljaújhelyen élő 18-35 éves korosztály helyben történő boldogulásának a segítése, képzési, szabadidős és munkalehetőségeinek a bővítése, foglalkoztathatóságuk javítása, valamint helyben elérhető, megfizethető megfelelő színvonalú lakhatás biztosítása.

Az „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” című projekt 450 fő 18 és 35 év közötti fiatal bevonásával valósul meg. A pályázat során azon hátrányos helyzetben vagy krízishelyzetben lévő 18-35 éves fiatalok kerülnek a projektbe, akik lakóhelyként Sátoraljaújhely városát választják, beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat is. Lényeges kritérium a kiválasztásnál, hogy fiatalok Sátoraljaújhelyben közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzenek, valamint részt vegyenek a pályázat keretében tartandó személyes tanácsadásokon, szakmai rendezvényeken. A projekt keretében a célcsoport tagjai számára életpálya-tervezését és foglalkoztathatóságának javítását segítő helyi szolgáltatásokat nyújtanak.

A fiatalok munkaszerzési ismereteket kapnak (pl. önéletrajzírás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek). A tevékenység a célcsoport tagjainak hasznos, mert támogatja az elhelyezkedést elősegítő ismeretanyag megszerzését, illetve megalapozza a település hiányszakmáinak betöltését. A pályázati program során műhelymunka, álláskeresési technikák, valamint életvezetési tanácsadás kerül lebonyolításra. Előzőeken túlmenően tréningek kerülnek megszervezésre, amelyek szintén támogatják a térségben való munkahely keresési/ találati esélyeket. Azok a fiatalok, akik ismeretátadáson vesznek részt elhelyezkedést ösztönző pénzbeli juttatásban részesülnek 12 hónapon keresztül.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” című projekt keretében 14 saját tulajdonú lakás felújítását vállalja. A megújított, berendezett, műszaki cikkekkel felszerelt lakás 28 fő 18 és 35 év közötti fiatal lakhatását biztosítja majd. Az önkormányzat előnyben kívánja részesíteni a fiatal párok beköltözését.

A projekt zárásának várható időpontja: 2022. 02. 28.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00041
Támogatás összege: 119 617 765 Ft
A projekt támogatásának mértéke 100%-os intenzitású.

További információ:
Fejlesztési Csoport
47/525 -100
fejlesztes@satoraljaujhely.hu