A projekt leírása

Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00005

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 400 millió forint támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából a „Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése” című projekt megvalósítására. A pályázati program célja a belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszerek kiépítése.

 

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést, az ár- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukba lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Mikóháza Község Önkormányzata célként tűzte ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését. A fejlesztést a „Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése” című pályázati program keretében hajtják végre.

A beruházás Sátoraljaújhely településrészeit, Károlyfalvát, Széphalmot és Rudabányácskát valamint Mikóháza települést érinti. A projekt legfontosabb műszaki-szakmai eredménye, hogy a fejlesztés során Mikóháza esetében 762 méter, Sátoraljaújhely esetében 10 187 méter, összesen 10 949 méter hosszúságban kerülnek kiépítésre vagy felújításra a települések csapadékvíz létesítményei. Az önkormányzatok vállalják 5-5 fő helyi hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkákba

A program célja a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése. A települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni ellenálló képesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele. A települések élhetőbbé tételével és a környezetbiztonság javításával vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredménye lehet a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése. A projekt illeszkedik Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területi Integrált Programjához.

A projekt zárásának időpontja 2019. november 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00005

További információ kérhető:

Fejlesztési Csoport
+36 47 525 100
fejlesztes@satoraljaujhely.hu