Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 299,99 millió forint támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán a „Sátoraljaújhelyi óvodák és bölcsődék fejlesztése” című program megvalósítására. A projekt célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a kapacitásbővítés, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény, több telephelyen biztosítja a 0-7 éves korú gyermekeket nevelő szülők igényeinek kielégítését. A program keretében megtörténik a Hétszínvirág Óvoda bővítése és felújítása és ugyanezen az ingatlanon található bölcsődéhez tartozó udvar felújítása. A Diana Művészeti Tagóvodában 600 adagos főzőkonyha kerül kialakításra, mellyel a település óvodai és bölcsődei étkeztetése megoldott lesz. Az intézmény bővítésére is lehetőség nyílik, melyet emeletráépítéssel kívánnak elérni.  A projekttel érintett további két intézményben csak melegítőkonyha lesz kialakítva. A Károlyfalvai Tagóvoda belső felújítása és 7 fős Mini Bölcsőde bővítése történik meg, így a bölcsődés korú gyermekek helyi intézményben történő elhelyezése megoldódik. A program eredményeképpen egészséges, biztonságos és motiváló környezet jön létre a gyermekek számára, valamint megteremtődnek az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételei. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása történik meg. A projekt zárásának várható időpontja 2019. október 31. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. További információ kérhető: Fejlesztési Csoport 47/525-100 fejlesztes@satoraljaujhely.hu
Sátoraljaújhelyi óvodák és bölcsődék fejlesztése TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00079

A projekt leírása

Sátoraljaújhely - Minden jog fenntartva.