Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 400 millió forint támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából a „Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése” című projekt megvalósítására. A pályázati program célja a belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszerek kiépítése. Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést, az ár- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukba lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és Mikóháza Község Önkormányzata célként tűzte ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését. A fejlesztést a „Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése” című pályázati program keretében hajtják végre. A beruházás Sátoraljaújhely településrészeit, Károlyfalvát, Széphalmot és Rudabányácskát valamint Mikóháza települést érinti. A projekt legfontosabb műszaki-szakmai eredménye, hogy a fejlesztés során Mikóháza esetében 747 méter, Sátoraljaújhely esetében 9 589 méter, összesen 10 336 méter hosszúságban kerülnek kiépítésre vagy felújításra a települések csapadékvíz létesítményei. Az önkormányzatok vállalják 5-5 fő helyi hátrányos helyzetű lakos bevonását a kivitelezési munkákba. A program célja a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése. A települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni ellenálló képesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele. A települések élhetőbbé tételével és a környezetbiztonság javításával vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredménye lehet a települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése. A projekt illeszkedik Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területi Integrált Programjához. A projekt zárásának várható időpontja 2019. május 31. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. További információ kérhető: Fejlesztési Csoport 47/525-100 fejlesztes@satoraljaujhely.hu
Sátoraljaújhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009

A projekt leírása

Sátoraljaújhely - Minden jog fenntartva.